Thứ Hạng Tên Tài Khoản Bạc Đã Nạp
1 03661*** 13,100,000
2 mrrig*** 9,300,000
3 motst*** 5,000,000
4 thant*** 4,000,000
5 metay*** 4,000,000
6 thien*** 3,500,000
7 metay*** 3,500,000
8 anhbo*** 3,200,000
9 mrrig*** 2,840,000
10 mrkei*** 2,700,000
11 chant*** 2,500,000