Top Tài Phú Nạp Sẽ Kết Thúc Vào 23h59 Phút Ngày 06/10/2021

Thứ Hạng Tên Tài Khoản Bạc Đã Nạp
1 0366*** 13100000
2 mrri*** 9300000
3 mots*** 5000000
4 than*** 4000000
5 meta*** 4000000
6 thie*** 3500000
7 meta*** 3500000
8 anhb*** 3200000
9 mrri*** 2840000
10 mrke*** 2700000