Tips: Thiên Long Tiếu Ngạo và máy chủ mới OPEN chính thức : 19h30 tối thứ 6 ngày 25/03/2022