Top Tài Phú Nạp Sẽ Kết Thúc Vào 23h59 Phút Ngày 06/10/2021

Thứ Hạng Tên Tài Khoản Bạc Đã Nạp
1 daiv*** 7500000
2 nvma*** 6000000
3 dais*** 4000000
4 hoai*** 3820000
5 lote*** 3800000
6 anhe*** 3670000
7 cabe*** 3600000
8 quya*** 2000000
9 saop*** 2000000
10 znha*** 1800000