Tips: Thiên Long Tiếu Ngạo và máy chủ mới S2 OPEN chính thức : 19h30 tối thứ 6 ngày 15/10/2021