Tips: Thiên Long Tiếu Ngạo và máy chủ mới OPEN chính thức : 19h30 tối thứ 4 ngày 12/01/2022